Notizie | Commenti | E-mail / 20:31
                    


Canicattì, il Sindaco risolve il problema del randagismo!!

Scritto da il 17 marzo 2012, alle 07:46 | archiviato in Eventi, Faziosamente, Photo Gallery. Puoi seguire ogni risposta attraverso RSS 2.0. Puoi lasciare un commento o un trackback a questo articolo

L’amministrazione comunale di Canicattì ha finalmente trovato una sistemazione per i cani randagi!

Saranno alloggiati nella struttura di contrada “Carlino”!!

Il Sindaco Vincenzo Corbo ha dichiarato soddisfatto: “grazie alla presenza nella stessa struttura dei vigili urbani, dei vigili del fuoco, della protezione civile, e dei carabinieri, i poveri animali finalmente saranno al sicuro dalle continue minacce ricevute dal “pericoloso” pastore tedesco del signor Pietro Bennici”

Ettore Difazioloading..


   Clicca e Condividi su Facebook |

Clicca per consigliare questo articolo sulla ricerca GoogleInvia per mail l'articolo o stampalo in PDF21 Risposte per “Canicattì, il Sindaco risolve il problema del randagismo!!”

 1. salvatore ha detto:

  La struttura di contrada Carlino sta diventando come ” Il Centro di prima accoglienza ” di Lampedusa, dove tutti aspettano una sistemazione migliore.

 2. francesco ha detto:

  così magari diventano dei cani poliziotto

 3. PAOLO ha detto:

  bravo complimenti al Sindaco, ogni tanto si fa sentire,

 4. vitaAmara ha detto:

  A Carlinu, ni lu stessu recintu,c’è puestu anchi pi la redazioni.
  Pi lu cani di pietru, n, miegliu ca sta sulu.

 5. Davide Difazio ha detto:

  Benissimo signor Vitamara, siamo onorati per l’ospitalità :-)

 6. Isabella ha detto:

  Ogni occasione è buona per punzecchiare più o meno velenosamente il sindaco Corbo, ma intanto una soluzione è stata trovata. Presso la struttura d’accoglienza i cani, peraltro, potrebbero essere adottati da parte di chiunque voglia farlo; quando non sono pericolosi, sono degli amici impareggiabili per amorosa fedeltà. Chi li ama, o ama gli animali in genere, lo sa bene: vi assicuro che definire “cane” un uomo è fargli un complimento.

 7. lu buffuni ha detto:

  come si fa a non capire che l articolo è di natura satirica! mah! amma mparari a leggiri e poi si vuliemmu, putiemmu scriviri! non mi aspittava il commento piccato del “fido” Vitamara! Gna chi è, nun si pò babbiari cchiù! O si pó babbiari sulu quannu ti cummeni a ttia, Vitagrama? brava la redazioni per la sua compostezza e intelligenza. baubau!

 8. VitaAmara ha detto:

  Gna chi è, nun si pò babbiari cchiù?
  Lu ma cani , ligiennu la notizia di lu canili” ringrazia lu Sinnacu e la redazioni, e mi dissi: A Carlinu nun ci vaiu, miegliu li palli tagliati, ca stari n’chiusu a vita. Ma si ha stari a Carlinu, almenu vuogliu essiri in bona compagnia.
  pi lu “fido” cani.
  VitaAmara

 9. lu buffuni ha detto:

  eheh, vidi, accussi ti vuegliu vitamara! allegru e ca babbia! nun nni pigliammu troppu sul seriu, amma ridiri, siemmu omini (o fimmini) di cori! cocchi cosa a lu to capu si ci po diri, battuti nunni mancanu, a voglia di cuntari! ti salutu compà! cipcipcip

 10. VitaAmara ha detto:

  Assemblea di li randagi di Caniatti

  Ieri notti, si fici n’assemblea di li randagi di caniattì, c’eranu tutti 242, mancavanu sulu Peppi lu ludiu e Giuvanni padeddra, l’urtimi amici muerti pi indigestioni di purpetta avvelenati, a lu tavulu di la presidenza, li scaluna di la chiesa di lu Purgatoriu, c’era iu, Turiddru lu scudatu, un cani randagiu cu la cuda tagliata, Luvici lu Nivuru, Carmelu Doberman e Peppi lu finu, un cani furtunatu ca sta ni la casa di lu dutturi , na beddra cumpagnia, profondi conoscitori dell’animo umano.
  All’ordine del giorno c’era la storia di lu Sinnacu ca ni voli mannari a Carlinu, n’chiusi dra un recintu.

  Chiedi la parola Turiddru lu scudatu e dici : Li cosi nun vanni beni!
  C’è genti ca ni voli muerti, e genti ca ni voli fari caminari a la Dole & Gabana.
  Chi curpa n’aiu iu si dru curnutu di lu me patruni m’abbannunà? Iu da un po’ di tiempu addivintavu vegetarianu, nun mangiu chiu purpetta, e mi taliu davanti e darrie quannu caminu. Lu Sinncu, mi cerca, pi tagliarimi li palli e mi vuli n’chiuiri a Carlinu. C’è un granni dibattitu : Cu dici ca ni vuonnu n’ghiuri a vita, cu dici ca ni vuonnu fari la pelli, cu ni voli tagliari li palli.
  Carmelu lu pilusu, ni lu so interventu, parlà di lu so passato di cani di picuraru ca un iuornu muzzicà lu crastu e lu so patruni lu abbannunà a lu paisi.
  Giovanna la moddra, annacannusi lu fondoschiena, cuntà la so storia di quannu nicareddra la so patruna la lisciava e la purtava a passegiu e quannu crisci, la patruna si stancà e la ittà miezzu a la strata. Ivan mezza oricchi, Decu lu mostru, Santinu lu pizziatu, Iachinu lu nanu, presentarono una mozzioni ca dicia accussì: Stanchi delle Angherie e dei maltrattamenti, proponiamo di discutere sulle strategie atte a difendere i nostri diritti.
  Successi un burdellu, cu si vulia scriviri a li brigate rosse e fari terrorismo ( muzzicari a tutti ), cu si vulia scriviri a lu PD, picchi lu segretariu è Cani, cu dicia ca si lu Sinnacu avissi statu Cani, avissimu avutu tutti ossa a volontà, cu proponia di trasferinnii tutti ni lu paisi vicinu, dove nun taglianu palli e li n’gagliacani nun si vidinu in giru. Pi furtuna, a la fini, prevalì la saggizza di Peppi lu Finu, ca dissi : Questa terra è la mia terra, cà nascivu e ca vuogliu moriri di vecchiaia e no di purpetta, ristammuni cà, a Caniattì, la genti pianu pianu capirà e ci rispetterà.
  A li votazioni, passà la proposta di Peppi lu finu, voto all’unanimità, 242 presenti, 242 si, allura ristammu a Caniattì.
  VitaAmara

 11. lu buffuni ha detto:

  Veru bella! :-) Vistu ca li armali quannu parlanu li capisci, e ha sta doti soprannaturali ca nun tutti hannu, picchi nun scrivi un libru di zoologia? Accussì mi piaci, compà, narrativu e coloratu. A quannu lu prossimu cuntu? Bravu e a prestu!

 12. VitaAmara ha detto:

  X Buffuni ( di nomi e no di fattu)

  Amicu miu, Buffuni, iu capisciu l’armali, picchì chiù armali di mia nun c’è nuddru!
  Lu ma nomi nun a casu è Vita e lu cugnomi Amara, in mia c’è la gioia di viviri e lu duluri di stari m’ezzu a l’uomini, armali cu li sentimenti, ca tiranu pi iddri e si cridinu a lu centru di lu munnu.
  Ma ti lu m’maggini, un munnu cumannatu da li cani?
  E quali bummi atomichi, quali guerri, quali scontri di religioni e di civiltà, a lu massimu, ogni tantu si facissiru n’abbaiata collettiva, na sgarrata di gricchi e un cani scappa e l’antru l’assicuta e tuttu torna normali.
  La sira tardu, ni li scaluna di la chiesa di lu purgatoriu, c’è ma cumpari Turiddru lu Scudatu e Luvici lu Nivuru, ca mi dunanu scola di vita, viviennu e mangiannu.
  Si levanu lu maccicuni di m’ucca pi dallu a mia. Cosa ca sulu li cani puonnu fari.
  Ti lu m’maggini, n’onorevuli ca si leva na cosa pi dalla a tia? Ti lu m’maggini, un riccuni ca ti dici : chi ha bisuegnu, chi ti sierbinu grana pi mangiari? E ti li duna.
  Suonnu catarì!
  Iu ci speru, ca li Cani piglianu putiri. Miegliu un muzzicuni di cani, ca li tassi di Monti, la benzina a du euri, lu ponti can un si fa, l’art. 18, li pensioni a 70 anni, li sordi pi lu prontu soccorsu, l’IMU, l’IVA a lu 23%, lu SPRED, lu bullu pi la machina, la tassa di la TV, pi la patenti, li marchi da bullu pi li documenti, li monopolii, l’IRPEF, l’INAIL, L’IMPIS, la Serit, e Ancora ci ne.
  Miegliu essiri armali
  Ti salutu
  VitaAmara

 13. Enzu ha detto:

  Caru VitAmara. Finalmente capivu picchì lu me cani mi cudia sempri. Iddru è felici e s’accuntenta di picca. Aspiettu rispettusu, lu to prossimu cuntu. Ossequi.

 14. VitaAmara ha detto:

  Enzu, stu cuntu nun accumencia cu ” c’era na vota” ma accumencia accussì:
  Na iurnata di sittiemmiru, eramu stinnicchiati, ni li scaluna di la chiesa di lu purgatoriu, Iu e ma cumpari Luvici lu Nivuru, un cani tuttu nivuru cu na macchia bianca ni la testa, facia callu e mi sintia tuttu appiccicatu, allura dissi a ma cumpari Luvici lu Nivuru: Luvì chi ni piensi si trasiemmu intra la chiesa? Forsi dra intra c’è tanticchia di friscu e accussì ficimu. La chiesa era china di genti e vicinu l’artari c’era una visttuta di biancu e vicinu avia a unu vistutu di nivuru. Iu, can nun sugnu praticu di chiesa, chiesi a ma cumpari Luvici, ca quannu era cagnuolu frequentava la chiesa di Sanmilà : Luvì chi è sta cosa, Luvici mi dissi : è na cosa ca fannu l’uomini, è un matrimonio e chiddri du su li sposi. Lu parrinu, rivolgendosi a li sposi dicia ca avianu a stari insiemi ni la povertà, ni la malatia, nella prosperità e finu a la fini di li iorna. Cumpà, dissi a Luvici, praticamenti l’uomini su comu a nuandri, picchì e ti lu dicu in italianu : “Il cane resta accanto al padrone nella prosperità e nella povertà, nella salute e nella malattia. Pur di stare al suo fianco dorme sul terreno gelido, quando soffiano i venti invernali e cade la neve.” Luvici, mi dissi, cumpà allura l’uomini, quannu si maritanu, chi addiventanu comu a nuantri?
  VitaAmara

 15. IloveCanicattì ha detto:

  SATIRA SU SATIRA

  Grande soddisfazione da parte del Sindaco Corbo per i riconoscimenti e gli attestati di stima ricevuti in questi giorni dopo essere riuscito a sistemare nella struttura di Contrada Carlino, dopo i Carabinieri, anche i cani randagi.

  Sentito ai microfoni di Canicattìweb con tono orgoglioso ha dichiarato:

  “sono molto contento dei risultati ottenuti, mi rammarica soltanto di non avere i fondi necessari ad acquistare le gabbie per le Civette dei Carabinieri”!!!

 16. CERBERO ha detto:

  un tempo a Carlino non c’era neanche UN CANE…oggi invece…

 17. CANE EMIGRATO ha detto:

  carissimu VitaAmara, sugnu un cani emigratu,segu cun intragnosi li fatti di Caniattì. ti pregu,scrivi arrieri,accussì mi cunsolu di li lignati ca pigghiu, anche si lu mè patruni mi metti l’impermiabili e m’accatta li bocconcini boni(non chiddri avvelenati). Cà chiovi sempri e mancu li cani randagi nesciunu!! Cu cui aia a parrari,quannu niesciu?
  Bau bau a tutti l’amici .

 18. VitaAmara ha detto:

  X Cane Emigrato
  Carissimo fratello sfortunato, sta storia di li maltrattamenti, di li cani vistuti e di chiddri cu lu pilu rasatu cu un ciuffiddru ni la cuda av’affiniri.
  Sti signori nannu picca, a Caniattì li randagi si stannu organizzannu, sta nasciennu l’associazioni onlus “ diritti di li cani”, la cosa è gia avanti. Ni l’assemblea di fondazione dell’associazione c’eranu tutti li randagi di caniatti e napuocu di cani di casa, ca nottetempo, niscieru di li casi e vinniru all’assemblea. L’assemblea si svolsi a Brualinu, derriè la chiesa di lu Santu Spiritu, ni la sirba, miezzu l’arbuli d’aulivi. L’idea di l’associazioni piacì a tutti li presenti.
  Lu progettu fu illustratu da Peppi lu Finu, è fu chiaru e cunvingenti, e dissi na santa verità : si siemmu suli l’uomini ni maltrattanu, si siemmu in gruppu e organizzati, ni rispettanu. Ci voli l’associazionismo, a stu puntu fu interrottu da Carmelu lu pilusu , un cani di picuraru ca un iuornu muzzicà lu crastu e lu so patruni l’abbannunà a lu paisi, il quale gridava comu un vutieddru. Ca hammu a passari all’azioni, furmammu li GAC, li gruppi d’azioni Canina, ni furmammu na dicina e la notti girammu pi tutti li quartera di Caniatti e guai all’uomini ca n’cuntrammu. Muzzicuna a tutti, ci sgarrammu li feddri di lu culu a tutti. Guai a cu nun ni rispetta. Turiddru lu Scudatu, tistiava e dissi : Minghia, chissù, voli fari a la crapara! Luvici lu Nivuru, dissi : mi ricuerdu di m’nannu, Tanu cantedina, ca mi cuntava di lu burdellu ca si fici ni lu 68, ceranu li brigate rosse, prima linea, li cani sciolti, nun vulissi turnari a dri tiempi, calma, signori! Dumani fissammu l’appuntamentu ni lu nutaru Pecoraio, pi fari lu statutu di l’associazioni. Carmelu lu pilusu, appena n’tisi sta cosa, si misi a bastimiari comu un turcu, e dissi : Ni lu nutaru Pecoraio nun si fa nenti, picchì è parienti di dru curnutu di lu ma ex patruni, cangiammu nutaru, sannò nun si fa nenti.
  Amicu miu Emigratu, a Caniattì ni stannu organizzannu, torna a Caniattì, ca si sta beni e nuddru ni minti l’impermeabili e nun’osa darinni lignati e si percasu succidissi cosa, allura ci mannammu a Carmelu lu pilusu e su dulura.
  Ti salutu
  VitaAmara

 19. vince ha detto:

  Ma qundo mai! Ci sono più cani che cristiani a canicatti.

 20. VitaAmara ha detto:

  La moltiplicazione dei cani

  Aieri matina mi stava pigliannu lu cafè insiemi a l’amicu miu Luvici lu Nivuru, un cani randagiu nivuru comu la pici , cu na macchia bianca ni la frunti. Ni lu bar c’era na signuruna, tutta truccata e cu li tacca anti, la quali si lamintava cu lu barista ca davanti a lu so bar c’eranu trentacincu cani, iu e Luvici ni taliammu preoccupati e Luvici mi dissi : Cumpà, percasu chi sbarcaru li cani extracomunitari? , o qualcunu fici la moltiplicazioni di li cani? Taliavu fora di lu bar e nun c’era mancu un cani. A stu puntu pinsavu, per casu, sta signura chi si riferisci a mia e Luvici? E chi fici, ni moltiplicà pi 17,50? Lu discursu s’allargà a li presenti, cu dicia ca avia vistu na banda di 96 cani in Regina Margherita, cu dicia ca ni vitti sittantadu in via Battisti, cu dicia ca ni vitti sessantanovi in piazza Danti, tutti dissiru la sua e a la fini faciennu la summa risultaru, ca dri setti persuni presenti avianu vistu setticientuquarantatri cani. A stu puntu, mi cunvincivu, ca avi ragiuni Vince, a Caniattì ci su chiossà di trentacincumila cani e si nun m’allibiertu a finiri di scriviri, li cani addiventanu trentasemila. Finisciu cà, asannò, li amici mia dandagi, addiventanu quarantamila.
  Vi salutu
  VitaAmara

 21. fender ha detto:

  Il sindaco ha risolto il problema del randagismo, con l’arrivo del caldo dovrà risolvere anche quello dei topi.
  E’ un’indecenza vedere il proliferare dei topi tra le case.

Lascia un commento

Tutti gli utenti possono manifestare il proprio pensiero nelle varie sezioni della testata CanicattiWeb.com.
Ferma restando la piena libertà di ognuno di esprimere la propria opinione su fatti che possano interessare la collettività o sugli argomenti specifici da noi proposti, i contributi non dovranno in alcun caso essere in contrasto con norme di legge, con la morale corrente e con il buon gusto.
Ad esempio, i commenti e i nickname non dovranno contenere:
- espressioni volgari o scurrili
- offese razziali o verso qualsiasi credo o sentimento religioso o abitudine sessuale
- esaltazioni o istigazioni alla violenza o richiami a ideologie totalitarie punite dalla costituzione

I contributi che risulteranno in contrasto con i principi esposti non verranno pubblicati.
Si raccomanda di rispettare la netiquette.


Spazio Pubblicitario

Loading...
CanicattiWeb.com su Facebook

Sondaggio


Testata giornalistica online registrata presso il Tribunale di Milano n° 272 del 10/06/2009 - ISSN: 2035-6617 -
| Versione SPD | Supporto Tecnico e Hosting Bluermes Comunicazione Integrata